MOLINS FARINERS: el Molí de Tavèrnoles, al torrent de MilanyTrobarem perfectament visibles les restes d'aquest petit molí fariner a peu de la carretera que va de Santa Maria de Besora a Llaés, poc abans d'arribar a la casa de pagès Tavèrnoles.

Es troba en una obaga, amb un indicador al seu davant. Del que queda, just per intuir la seva estructura.

Ubicació:
en el torrent de Milany, després de juntar-s'hi el torrent de Masats

Terme Municipal:
Ripoll, veinat de Llaés

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 439238
Y: 4666382

Altitud:
643 metres


 imatges de la bassa:

ubicació en el mapa: