MOLINS FARINERS: Molí de Palou, al torrent del BarretóMolí enrunat del que només queden quatre parets. Es pot apreciar com hi havien diverses construccions independents entre elles. Això sí, com és habitual també en d'altres molins, la gran fortalessa de l'estructura de la bassa fa que es mantingui tota ella pràcticament intacta, destacant el perfecte forat rodó per on marxava l'aigua.

Es troba, força amagat per la vegetació, a tocar el torrent que baixa de la casa del Barretó, i a sota la casa de pagès Palou Gros.

Ubicació:
torrent del Barretó

Terme Municipal:
Santa Maria de Besora

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 441358
Y: 4665553

Altitud:
1.061 metres

restes de l'eix que feia girar les moles


detall de la bassa:

detall exterior de la gran paret que aguantava la bassa
Ubicació en el mapa: