ELS MOLINS FARINERS: el molí del Ferrers, a la riera del FerrersMolt interessant la ubicació d'aquest molí fariner. Normalment tots els molins de la zona trobats s'abasten de les aigües de la riera que tenen a tocar. En aquest cas si bé es troba a peu de riera del Ferrers, en un clot d'una amplada suficient per encabir tota l'estructura -amb la bassa inclosa-, crida l'atenció que no ens nodria només de les aigües d'aquesta riera. Aprofita també un petit torrent que aboca directament a la bassa per la seva banda nord. Un torrent aparentment força menys cabalós que la riera però que segur ajudava a omplir-la més ràpidament. Molt curiós tot plegat. 

La fondalada és molt obaga i feréstega. Per la humitat, l'entorn està ple de boixos forrats de molsa. Tot plegat li dóna al lloc un aire entre bucòlic i a l'hora enigmàtic.

Molt interessant l'estructura del molí. Segueix la línia d'aprofitament d'un desnivell amb la bassa en forma de U i amb l'edificació del molí aprofitant l'alta paret externa de la bassa.
En aquest cas també segueix intacta tota la superfície i les parets de la bassa. De les edificacions ja només queden, molt malmeses, quatre parets. Les teulades s'han esfondrat completament. 
En el seu interior encara hi podem trobar les moles. I el que crida més l'atenció de tot, són les dues sortides d'aigua que té sota el molí. Sortides que acaben convergent en un altre túnel que fa de desguàs fins a la riera. Per tant, es pot deduir que era un molí que feia anar, a l'hora i en paral·lel, dos jocs de moles. 
Molts sacs de farina devien fer!

Ubicació: 
riera del Ferrers

Terme Municipal:
Santa Maria de Besora

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 438746
Y: 4664540

Altitud:
699 metres

La bassa:


   

L'estructura del molí:
Conductes de sortida d'aigua:
Ubicació en el mapa: