MOLINS FARINERS: el molí del Mir, a la riera de la ForadadaEn aquest cas es tracta d'un racó ben curiós, doncs aprofitant l'important desnivell que la riera de la Foradada té en aquell indret -amb el bonic salt d'aigua del Mir al costat-, hi podem trobar un conjunt de tres molins fariners, dos d'ells enllaçats un a sota l'altre.

Realment tota l'estructura que conforma els tres molins és d'una bellesa espectacular. De ben segur que en el seu dia, veure funcionar a l'hora tot aquell mecanisme tenia que impressionar. 

Primer de tot, muntar tota l'estructura, mecanismes i edificacions:
- la presa per la recollida d'aigua que encara podem trobar riera amunt -per cert amb les parets del mur fetes de taulons de fusta-.
- el canal lateral que sortia a continuació per abastar la gran bassa d'aigua. 
- crida l'atenció, al final de la bassa, l'espectacular i estret tall vertical obert a la pedra per on sortia l'aigua. Un salt vertical suficientment potent per donar força a l'aigua per fer anar a l'hora les moles dels molins fariners.

Encara podem trobar l'estructura de l'edificació de cada un dels tres molins. En el cas del primer i el segon, tot i haver desaparegut la teulada, amb una estructura força ben conservada. Les parets principals encara aguanten.
Destaquen la presència de les moles i encara una bona part del malès mecanisme hidràulic que els feia funcionar. Més precària es troba l'edificació del tercer molí, a tocar la riera, amb una estructura més simple i senzilla. 

Realment és agraït poder veure i valorar tota aquesta important obra d'enginyeria.

Ubicació:
riera de la Foradada

Terme Municipal:
Santa Maria de Besora

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 439927
Y: 4662199

Altitud:
739 metres

Presa d'aigua:

Sortida del canal:
Bassa i baixant salt d'aigua:

1er. molí:en una mola hi ha l'anotació RAMON MIR 1870
2on. molí:
3er. molí:

Ubicació en el mapa: