EL RACÓ DEL COL·LECCIONISME: els Goiogs a la Mare de Déu de Bellmunt, en paper de color groc i sense data d'edició


es tracta d'uns GOIGS EN ALABANSA DE LA PRODIGIOSA IMATGE DE NOSTRA SENYORA DE BELLMUNT, que destaquen pel color groc del paper imprès. No hi figura cap data d'edició.

Les seves mides són: 29,5 x 21 cms.