CURIOSITATS: El soldat del Puigdesalit, tancament de la fossa


Eren les 16:00 hores del diumenge dia 1 d'agost de 2015 quan es va procedir al tancament de la fossa, i a l'hora, restablir l'entorn tal qual estava abans de la intervenció.  

Les persones presents van ser: el Sr. Miquel Pujols Parramon, propietari de la casa de pagès Puigdesalit; els Srs. Xavier Vilar Vinyeta i Antoni Prat Puig per part de l'Adet, i el Sr. Eduard Tuneu Ullastre propietari de l'empresa local Excavacions Tuneu. 

De cara a preservar millor la fossa, tot i estar plena de còdols, es va considerar també cobrir-la amb una lona de plàstic. 

Amb aquest acte va acabar la primera part d'un intens i emotiu treball iniciat una colla de mesos abans amb la finalitat de localitzar un soldat desaparegut durant la guerra civil, i al que podrien estar buscant els seus familiars. LOCALITZACIÓ FOSSA, COORDENADES UTM:
Sector: 31T
X: 439141
Y: 4654789

Altitud: 566 metres