CURIOSIOTATS: El soldat del Puigdesalit, la recerca dels projectils perduts.
Recordo que, mentre anaven avançant les tasques d'exhumació dels soldat del Puigdesalit, eren evidents els signes que presentava el crani d'haver rebut un o varis trets, i per contra, no es va localitzar dins la fossa cap resta de projectil.

Durant els dies posteriors vaig anar donant voltes sobre aquest fet que m'havia cridat tant l'atenció pensant que, segurament, les bales s'havien perdut o havien quedat colgades enmig de la terra remoguda.

Però un dia, repassant el croquis que en Xavier Viver havia fet el dia 17 de març de l’any 2008 en la visita al lloc de l’enterrament acompanyat pel Sr. Josep Bartrina, em vaig adonar que hi havia senyalats dos punts diferenciats: Un anomenat “afusellament” i un altre anomenat “tomba”. Per tant, de la transmissió oral del Sr. Bartrina, quedava clar que el lloc on havia mort el soldat no era el mateix lloc on s'havia enterrat.
Vam remirar doncs les fotos d’aquell 17 de març del 2008. En teníem una que assenyalava el lloc de l’enterrament, però n'hi havia una altra on indicava un altre lloc. Així que vam pensar que aquesta podria donar-nos la pista per situar el punt on va morir (que en la foto s'aprecia que és en el mateix camí ral, una mica més enfilat, a uns 50 metres en sentit est). Si fos així, podríem aclarir el perquè no s'havia trobat cap resta de projectil a dins la fossa: el lloc on va morir no era el mateix on el van enterrar.

I és clar, donat que els dos punts quedaven propers, ens quedava fer els possibles per intentar trobar les restes d’aquests projectils.

Pel temps transcorregut i al no tenir els mitjans adequats, la recerca es va fer de manera molt precària. Es va buscar en un ampli perímetre al voltant del punt que el Sr. Bartrina assenyalava en la fotografia. No vam tenir sort: Després d'estar una bona estona buscant no va aparèixer cap resta de cap peça de metall. 

Una decepció, però almenys ho havíem intentat.